Вакуумна пробірка з цитратом натрію

Вакуумна пробірка з цитратом натрію

Вакуумна пробірка з цитратом натріюКольоровий код:
блакитний

Пробірки з цитратом натрію призначені для збору венозної крові з метою проведення досліджень коагуляційних властивостей крові.

Антикоагулянт: в вакуумних пробірках для дослідження системи гемостазу використовується рідкий цитрат натрію в концентраціях:
0,109 моль/л – 3,20% (32,0 г/л);
0,129 моль/л – 3,80% (38,0 г/л).

Співвідношення об’ємів крові та цитрату натрію – 9:1.

Процес згортання крові являє собою послідовність складних реакцій, в яких результатом перших реакцій (за участю активних ферментів) є активація наступних, спочатку неактивних ензимів. Останнім активним ферментом в цьому ланцюжку присутній тромбін, який здійснює перетворення фібриногену в фібрин. Нитки фібрину обплутують клітини крові і остаточно формують кров’яний згусток. Вкрай важливу роль на цьому етапі грають іони Са2+. Антикоагулянтні властивості цитрату виявляються у формуванні комплексу з іонами Са2+ та ефективному виведенні їх із крові.

Область застосування:
дослідження системи гемостазу

Матеріал для дослідження
цитратна плазма

Дуже важливо дотримуватися правильного співвідношення крові та антикоагулянту в пробі з цитратом. Недостатня кількість цитрату в пробі веде до утворення мікрозгустків та/або коагуляції проби, а надлишок цитрату – до спотворення результатів аналізу за рахунок зв’язування кальцію із реагентів.

Відразу після взяття зразка пробірку з цитратом необхідно обережно перемішати не менше 5 разів для запобігання утворенню мікрозгустків.

Вимоги Згідно з рекомендаціями NCCLS H21-A4:

Зразки тестів (наприклад тромбіновий час, протеїн С, фактор V і фактор VII) зберігаються при температурі +18…+24°С та +2…+4°С, їх слід центрифугувати та аналізувати не пізніше ніж через 4 години після забору крові. Якщо неможливо зробити тест на визначення протромбінового часу протягом 24-х годин і протягом 4-х годин інші аналізи, то плазма після центрифугування повинна бути відокремлена від клітин крові (перелита в іншу пробірку) і заморожена. Заморожена плазма зберігається при t -20°С до 2-х тижнів, при t -70°С до 6 місяців.

Заморожену плазму розморожують при t +37°С обережно перемішуючи, аналізують відразу після розморожування; зразок можна зберігати ще максимум 2 години при t +4°С.

Заморожування зразків може вплинути на результати АРТТ.

Умови центрифугування:
2000-2500 g протягом 10-15 хвилин.

З ЦИТРАТОМ НАТРІЮ 3,2%

Артикул Об’єм (мл) Розмір (мм)
КЕ1092 0,9 13*75
КЕ1182 1,8 13*75
КЕ1272 2,7 13*75
КЕ1362 3,6 13*75
КЕ1452 4,5 13*75
КЕ2182 1,8 13*100
КЕ2272 2,7 13*100
КЕ2362 3,6 13*100
КЕ2452 4,5 13*100
КЕ3812 8,1 16*100
КЕ3902 9 16*100

З ЦИТРАТОМ НАТРІЮ 3,8%

Артикул Об’єм (мл) Розмір (мм)
SЕ1092 0,9 13*75
SЕ1182 1,8 13*75
SЕ1272 2,7 13*75
SЕ1362 3,6 13*75
SЕ1452 4,5 13*75
SЕ2182 1,8 13*100
SЕ2272 2,7 13*100
SЕ2362 3,6 13*100
SЕ2452 4,5 13*100
SЕ3812 8,1 16*100
SЕ3902 9 16*100

Вакуумна пробірка з цитратом натрію